Teaser

ANTIAPOCALIPSA

lie Stepan este una din marile personalități ale muzicii românești de azi. Singur sau alături de grupul PRO Musica, el a scris pagini de remarcabilă originalitate în peisajul rock-ului, folk-ului, pop-ului de la noi. E autorul primei (și singurei) opere folk autohtone, Creanga de cireș. Împreună cu colegii din PRO Musica a susținut primul concert rock într-un spital psihiatric, cel de la Jebel, și primul concert într-un penitenciar. Această din urmă inițiativă e singulară în întreaga Europă de Est.
Ilie Stepan este un extraordinar ghitarist, un compozitor de forță și un aranjor de mare clasă. Numele lui va fi indisolubil legat de Revoluția din decembrie 1989, când, în 20 decembrie, a cântat în balconul Operei din Timișoara. Câteva zile mai târziu a compus piesa Timișoara, imnul Revoluției. Ulterior, ea a devenit și imnul orașului.
În zilele pandemiei, în izolare, Ilie Stepan și-a trecut în revistă activitatea de aproape o jumătate de secol și, sub semnătura Stepan Project, a dat la iveală o excepțională suită de zece cântece, rescrieri, reinterpretări, reorchestrări, remixări, remasterizări ale unora dintre compozițiile mai vechi. Produsul rezultat se intitulează The Man Without Identity și e girat de companiile de producție Art Protocol și Show Factory. E vorba, așadar, de variante alternative ale unor cântece apărute pe discuri anterioare Stepan Project, amplificate și regândite din perspectiva artistului matur aflat, alături de întreaga omenire, într-un punct de cumpănă.
CD-ul — care e și o inspirată operă grafică, datorată lui Pavel Vereș — constituie o aventură muzicală cu totul neobișnuită în spațiul nostru.
Cu harul său de a declanșa energii și de a aduna în juru-i o diversitate de artiști provenind din multiple domenii creatoare, Stepan ne propune și un spectacol de tipul all stars.
I-au fost alături pe parcursul intensului proces de reelaborare muzicală pianistul Doru Apreotesei și ghitariștii Dixie Krauser și Horea Crișovan. Ei sunt colaboratorii săi cei mai apropiați din ultimii ani.
Acestui „miez tare“ i s-au asociat instrumentiști de mare valoare, actori, cântăreți, de la Grigore-Bujor Hariga, Alex „Boița“ Perin, Luminița Burcă, Nicu Patoi, Alexandra Guțu, Liviu Butoi, Cristina Păduraru, Mario Florescu, Florin Barbu, Claudia Ieremia, Horváth Octavian Nicolae, Dana Borteanu, Vlady Cnejevici, Laura Modi, Doru Iosif (membru fondator al PRO Musica, coautor al multora din cântecele grupului și inspirat textier), la Dana Török, Ovidiu Rusu, Lică Dolga, Mircea Stratan, Petre Ionuțescu, Cornel „Schwartz“ Calboreanu, Damian Victor Oancea, Ștefan Dandu, Cristian Bălteanu, Dinu Simon, Ioan „Meniță“ Vasiescu.
Am ținut să menționez numele de mai sus și pentru că ele dovedesc un tip de solidaritate umană și artistică pe care pandemia părea să o distrugă. Excepționala calitate tehnică a CD-ului a fost asigurată de conlucrarea între casa Fandango Recording din Toronto, a lui Florin Buciu, Show Factory, animat de Sebastian Ciocan și Lockdown Studios, a lui Stepan însuși, plasat la Nădlac, la granița de Vest a României. Așadar, un exemplu de colaborare „în vremuri de ciumă“ pe care îl întâlnești arareori — sau poate niciodată — în spațiul autohton. El e cu atât mai prețios cu cât legile, spaimele, oamenii și virușii aproape că-l făceau imposibil.
Din vasta sa creație (n-am spus nimic despre compozițiile PRO Musica și despre sutele de realizări în teatru și în film), Ilie Stepan a ales zece compoziții.
Ele sunt, desigur, reprezentative pentru o strălucită carieră, dar conțin și ceva în plus: acea pulbere de aur care ne indică apartenența la o viziune comună, la o idee care transcende necesitățile și realitățile imediatului. E vorba de atotprezența omului fără identitate în care se întrupează atât măreția, cât și nimicnicia existenței. Albumul, aflat sub presiunea unei morale grave, chiar „grele“, e conceput circular, debutând cu un Cântec pentru lumină, și
încheindu-se cu o Rugăciune pentru lumină. Ordinea acestor două cântece e deopotrivă surprinzătoare și sugestivă. Ea pornește de la un dat (preeminența luminii în raport cu toate celelalte elemente ale universului) și se sfârșește cu o concluzie în care spaimele și amenințările primejduiesc formele de manifestare ale divinității.
Ca orice mare artist, Ilie Stepan posedă și arta de a cunoaște lumea prin instincte. Viziunea lui e mai degrabă sumbră, hrănită de prea numeroasele exemple tragice întâlnite la fiecare răspântie a vieții. Cântecele ne proiectează într-un scenariu de factură apocaliptică, dominat de personaje maligne, care întrupează, simbolic, Răul dintotdeauna. Unele din ele poartă măști (Claunul Cioclu), altele sunt abstracțiuni, precum eroul titular, „Omul fără identitate“.
Se poate stabili, în acest din urmă caz, o filiație musiliană, cu „omul fără însușiri“ ca anticipator al „epocii foiletonistice“, și a nebuniei care cuprinde, treptat, într-un crescendo frenetic, planeta. Omul lipsit de umanitate (pentru că despre aceasta vorbește compoziția) e dictatorul, dementul care-și impune voința, cel gata să sacrifice, doar pentru a-și împlini visele descreierate. În contextul actual, piesa capătă frisonante nuanțe profetice.
Ilie Stepan explorează versanți nebănuiți ai unei geografii mentale și muzicale de o uimitoare complexitate. Discul e o meditație despre soarta tragică a omenirii, dar el conține și o contra-propunere luminoasă, sugerată de subtile, arborescente construcții sonore. Artistul a realizat o structură coerentă, și nu doar o însumare de piese valoroase. Unitatea în diversitate e asigurată de sunetele ghitarei, instrument-rege într-un univers în continuă destrămare, zbatere și renaștere. Sonoritatea folcloric-liturgică a unora din piese contrastează admirabil cu dominanta jazz-istică din altele. Maestru al fusion-ului, Ilie Stepan atinge virtuozitatea. Savantele dialoguri între instrumente (de pildă, între „higheghea“ — vioara cu goarnă — a lui Cristian Bălteanu și saxofoanele lui Liviu Butoi) alcătuiesc fragmente nu doar de o mare frumusețe muzicală, fiind de un rafi- nament compozițional impresionant.
Păsări în zbor deasupra unui câmp cu maci e, ca ilustrare a celor spuse mai sus, o piesă-reper. Instrumentelor deja invocate li se adaugă prezența subtilă, neliniștitoare și energică în același timp, a „moog-ului“ stăpânit de Doru Apreotesei.
Asemeni unui magician într-o clipă de grație, Ilie Stepan veghează la armonizarea unor entități ce provin parcă dintr-o realitate virtuală, obligându-le să se supună regulilor omenescului.
Din acest punct de vedere, creația lui Ilie Stepan e și un elogiu adus complexității ființei umane – de la căderile înspăimântătoare până la capacitatea de a se înălța prin curățire spirituală. Acest triumf e marcat de excepționalele pasaje simfonice care conferă întregului aura unei frumuseți mistice. Discurs despre suferință și redempțiune, The Man Without Identity e o realizare polifonică în care grandiosul coexistă cu impulsurile dezlănțuite ale unui spațiu moral cariat. Paradisul și Infernul se confruntă întro bătălie frenetică, fără reguliși logică. Ceea ce descrie Ilie Stepan este un proces de recucerire a normalității, într-un moment în care ordinea lumii a fost
tulburată, iar „tristețea misterioasă“ guvernează gesturile puținilor indivizi lucizi, supraviețuitorii unui holocaust al conștiințelor.
Sugestivă e în acest sens Cabala ticăloșilor, compusă pe un text de Tavi
Iepan. Forța de evocare a lumii corupte, a valorilor false și a speranțelor ucise
în fașă e potențată de sonoritatea hard-rock în care rafinamentul ghitarelor e dublat de rudimente de voce umană, redusă la un șir de emisii sonore ce ating marginile isteriei. Piesa devine astfel un avertisment care, prin violență și radicalism, se opune realității aflată în plin proces autodistructiv. Prohodul unei civilizații sinucigașe e rezumat în versurile de final: „Măi omule bun, mă’ Cioclule/ mă’ tu nu vezi că nu merge cu ăștia/ Mă’ du-te, mă, acasă/ Că astăzi ai îngropat destui“.
Aceeași tonalitate și aceeași insuportabilă tensiune a presiunii alcătuiesc nota dominantă și a altor piese. Cavalerul Cruciat, Mașina Timpului, Omul fără
identitate, Ispita se revendică încercării de a decripta absurdul și de a-l anihila.
Caracterul de confruntare e prezent pretutindeni, subliniat de sunetele
maiestuoase ale ghitarei, care și-a asumat rolul de a semnala — cu fermitate,
deși sporadic — că există alternativă la Rău, că Frumusețea și Bunătatea n-au dispărut, deși au fost acoperite de gălăgioasa prezență a vulgarității, prostiei, ticăloșiei și nemerniciei umane. Scâncetul copilului nou-născut valorează, într-un asemenea context, cât o epifanie și o promisiune a eternului reînceput.
Rândurile de mai sus își propun doar să atragă atenția asupra acestei noi izbânzi muzicale a lui Ilie Stepan. Ea trebuie ascultată și analizată secvență cu secvență.
Multistratificată și de o plurivalență ideatică arareori atinsă în peisajul nostru muzical, The Man Without Identity reconfirmă clasa creatorului Stepan. Există și aici, ca în orice operă de artă importantă, un soi de pact faustic pe care marele muzician știe de la început că îl va câștiga: el nu își vinde sufletul, ci, prin harul său, nădăjduiește să salveze conștiința celor care nu au uitat să vadă și să audă mesajele Binelui și Frumosului. Într-o lume contorsionată
și descreierată, s-ar putea ca aceste cerințe simple să însemne Totul.
Admirabilele sale cântece sunt versete dintr-o Antiapocalipsă de care avem nevoie.

MIRCEA MIHĂIEȘ

Ilie Stepan

The Man Without Identity este un elogiu adus Vieții, Iubirii, Libertății și Luminii.

Gândul nostru invocă păsările albe, ca niște îngeri zburători, între câmpuri cu maci și cer, ducând în zborul lor tot inefabilul vieții aidoma unui vis…dar și lacrimile suferinței umane și pe cei cei loviți de războaie distrugătoare.

E un peisaj populat de dictatori paranoici, de lagărele morții, de Holocaust, de gulagurile comuniste, de ororile războiului, de izbânda prin izbăvire…

În el răzbat simboluri și sintagme precum Peace and Love, Flower Power, Give peace a chance, Make love not war.

Îl simțim prezent printre noi, în ipostaze inedite, pe Eminescu, spiritul suprem și făuritor al limbii române.

Albumul este și despre țipătul mut al deznădejdii lumii în fața parveniților ticăloși ai noilor sisteme, reinventați și rutinați întru oroare în cadrul democrației originale. Și despre momentele de posibilă pierdere a reperelor existențiale, și cele când fascinația cosmogonică a infinitului, cu plusul și minusul lui, lasă loc unei noi și iluzorii dimensiuni: infinitul imediat.
Infinitul OMULUI FĂRĂ IDENTITATE.

Și, la final, mai presus de orice, despre puterea florii, a iubirii și a izbăvitoarei rugăciuni pentru Lumină.

Mulțumiri din suflet, vouă!

Ilie Stepan

Ilie Stepan, Doru Apreotesei, Dixie Krauser, Horea Crișovan

Nu folosesc pentru prima oară această metaforă, dar ea mi se impune de fiecare dată când mă gândesc la llie Stepan: marele ghitarist, compozitor, aranjor, maestru de ceremonii muzicale e un alchimist descins în lumea postmodernității. Deceniile în care, alături de Pro Musica sau în alte proiecte, individuale sau de grup, a îmbogățit peisajul artistic românesc au reprezentat fascinante metamorfoze ale ideii de muzică. Pentru llie Stepan, binomul cultură-viață e un mod de manifestare a sinelui. Artistul se simte la fel de bine în preajma clasicilor și a boemei. Îl urmărim într-un dialog tainic cu Eminescu, dar nu trece indiferent pe lângă sonoritățile stranii din imediata noastră apropiere. Toată această experiență a cunoașterii e transpusă într-un discurs de-o fascinantă profunzime, în care vasta experiență scenică și componistică e topită în fastuoase sonorități în care precizia și eleganța se îngemănează.

llie Stepan propune acum un discurs recapitulativ, o revizitare inspirată a câtorva dintre bornele fabuloasei sale creații. Senzația de palimpsest auditiv, de suprapunere de straturi ale experienței muzicale contribuie la construcția unui edificiu multistratificat. Mesajele muzicale comunică atât pe orizontala sensibilității, cât și pe verticala experienței acumulate în decenii de cuceriri sistematice ale imposibilului. Marele muzician ne pune în fața unei experiențe faustice, soldate însă nu cu pierderea sufletului, ci cu câștigarea unui pariu existențial: atunci când e trecută prin filtrele unei sensibilități și inspirații precum cele ale lui llie Stepan, muzica își transcende atât limitele, cât și menirea.

Vizionarismul lui llie Stepan și-a găsit apostolii într-un lung șir de admirabili muzicieni care l-au urmat și în această nouă aventură a depășirii
limitelor. Ca într-o mare familie, pasiunile și pulsiunile sunt aduse la numitorul comun al unui scenariu inițiatic în care inspirația devine un
caz particular al Harului. În felul acesta, muzica e, simultan, atât un sfâșietor semnal de alarmă privind soarta umanității, o cartografiere a zbaterilor sufletului, cât și o celebrare a spiritualității și o sinteză a
frumuseții.

Mircea Mihăieș

The Man Without Identity

1.Cântec pentru lumină

(Alternative version 2020)

Dixie Krauser – Vocals and Fretless Bass
Horea Crisovan – Guitar
Sebastian Ciocan – Piano
Doru Apreotesei – Athmo Pad
Grigore-Bujor Hariga – Guitar
Ovidiu Rusu – Violin
Mario Florescu – shaker, “maci”, flexaton, tam-tam, rainstik, add perc.
Dana Borteanu & Dana Török – Backing Vocals
Eli Patisen – Drums & Percussion Programming
&
Ilie Stepan – Acoustic Guitar, Strings Midi Quartet, Pad Dream, Midi Shakuhachi, Sequencer Astral, Programming

Recording & Mix by Sebastian Ciocan (Show Factory Studios)
Guitars and fretless bass recording by Eli Patisen (Radio Vest Studios & Carmen Art Studios)
Grigore-Bujor Hariga’s 2021 guitar was recorded at his Timisoara Home Studios Processing and mixing by Sebastian Ciocan & Eli Patisen (Show Factory Studios)
Remix 2021 by Ilie Stepan (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by Florin Buciu (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by Pavel Vereş

2022 Alternative Version Music by Ilie Stepan Lyrics by lon Pillat

2.Flying Birds Over a Poppy Field

(..Flying in a dream)
(Alternative version 2020)

Doru Apreotesei – Piano and Keyboards
Dixie Krauser – Fretless Bass
Horea Crișovan – Athmo Acoustic and Electric Guitars
Liviu Butoi – Flute, Sopran Sax and Sopranino Sax
Mario Florescu – Percussion
Cristian Bălteanu -“Higheghe” (Violin with Trumpet)
Dana Borteanu – Backing Vocals
&
lie Stepan – Acoustic Guitar, Athmo Pad, Sequencer, Add Key, Programming

Recording & Mix by Sebastian Ciocan (Show Factory Studios)
Doru Apreotesei’s 2020 piano and keyboards were recorded at his Stockholm Studios Remix 2020 by lie Stepan (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by Florin Buciu (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by Pavel Vereș

2022 Alternative Version Music by llie Stepan

3.The Crusader

(Alternative version 2020)

CHRISTIAN RUDIK – Baritone’s Voices, The Voices of The Choir, The Dramatic Voices of The Battle
DORU APREOTESEI – Synthesizers (Ableton Live with KV331 Audio Synthmaster One, N.I. Kontakt – ProjectSam Symphobia, Spectrasonics Omnisphere). TC Helicon Harmonizer
DIXIE KRAUSER – Bass
HOREA CRIȘOVAN – Lead Guitar and Baritone Electric Guitar
MARIO FLORESCU – Percussion
ELI PATISEN – Drums and Percussion Programming
&
ILIE STEPAN – Electric Guitars, Sequencer, Athmosynth, Midi guitars, Add keyboard and programming

Recording by SEBASTIAN CIOCAN & ELI PATISEN  (Show Factory Timișoara)
Mix by SEBASTIAN CIOCAN (Show Factory Timișoara)
DORU APREOTESEI’S 2021 piano and keyboards was recorded at his Stockholm Studios
Remix 2020 by ILIE STEPAN (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by FLORIN BUCIU (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by PAVEL VEREȘ

2022 Alternative Version Music by ILIE STEPAN &  DORU APREOTESEI
Lyrics by CHRISTIAN RUDIK

…and, later on, our attainment through redemption /…și, mai apoi, izbânda prin izbăvire.

4.The Alchemist and The Prostitute

(Alternative version 2020)

Doru Apreotesei – Piano and Organ
Dixie Krauser – Bass
Horea Crisovan – Lead Guitars
Liviu Butoi – Soprano Saxophone
Cristina Padurariu – Voice
Mario Florescu – Percussion
Dana Borteanu – Backing Vocals
Misterious Girl – Additional Voices
&
Ilie Stepan – Strat guitar, Slide Guitar, Voice Melosynth, Bass Sequencer, Bass Midi, Add Key, Programming

Recording & Mix by Sebastian Ciocan (Show Factory Timișoara)
Doru Apreotesei’s 2020 piano was recorded at his Stockholm Studios
Remix 2020 by Ilie Stepan (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by Florin Buciu (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by Pavel Vereș
Photo by Ştefan Rudolf

2022 Alternative Version Music by Ilie Stepan

5.Time Machine

(Alternative version 2022)

DORU APREOTESEI – Organ, Synthesizers (Ableton Live with KV331 Audio Synthmaster One, N.I. Kontakt – ProjectSam Symphobia, Spectrasonics Omnisphere). TC Helicon Harmonizer, Yamaha MODX6.
HOREA CRIȘOVAN – Lead Guitars
DIXIE KRAUSER – Athmo Bass
FLORIN BARBU – Bass
ALEXANDRA GUȚU – Cello
LUMINIȚA BURCĂ – Violin
DORU IOSIF – Blockflote, Kazoo, “Dramba”
PETRICĂ IONUȚESCU – Trumpet
LICĂ DOLGA – Udu Tambuata(Percussion)
DINU SIMON – Percussion, Snare Bolero Rhythm
CRISTINA PĂDURARIU – Athmo Voice
ELI PATISEN – Drums & Percussion Programming
&
ILIE STEPAN – Midi Guitars, Mandolin, Sequencer, AthmosyntA Keyboard, Loops & Roland Timpani, Programming

Recording by SEBASTIAN CIOCAN (Show Factory Timișoara) and HOREA CRIȘOVAN (Radio Vest Studios)
Process & Mix by SEBASTIAN CIOCAN and IOAN ELEODOR (Show Factory Timișoara)
Doru Apreotesei’s 2021 keyboards was recorded at his Stockholm Studios
Remix 2021 by ILIE STEPAN (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by FLORIN BUCIU (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by PAVEL VEREȘ

2022 Alternative Version Music by ILIE STEPAN &  DORU APREOTESEI

Oare pe unde suntem noi cu adevărat…și încotro ne îndreptăm…și cum.
Când totul ni se pare atât de relativ și de efemer.

6.Replici

(Alternative version 2020)

Laura Modi – Vocal
Dixie Krauser – Vocal and Fretless Bass
Doru Apreotesei – Piano
Alexandra Guțu – Cello
Luminița Burcă – Violin
Horea Crisovan – Guitar
Florin Barbu – Bass
Mircea Stratan – Keyboard
Dinu Simon – Additional Percussion Session, Shaker
&
Ilie Stepan –  Acoustic Guitar, Mooving & Athmo Pad, Synth Strings, Piano Loop and Keyboard, Programming

Recording by Sebastian Ciocan (Show Factory Studios) and Horea Crișovan (Radio Vest Studios)
Mixing by Sebastian Ciocan and Ioan Eleodor (Show Factory Studios)
Doru Apreotesei’s 2020 piano was recorded at his Stockholm Studios
Remix 2020 by Ilie Stepan (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by Florin Buciu (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by Pavel Vereș

2022 Alternative Version Music by Ilie Stepan
Lyrics by Mihai Eminescu

7.Cabala ticăloșilor

(Claunul Cioclu)

(Alternative Version 2020)

Dana Borteanu – vocals and Add Voices
Horvath Octavian-Nicolae – Vocals and Add Voices
Christian Rudik – Vocals and Add Voices
Stefan Dandu – Vocals and Add Voices
Doru Apreotesei – Piano, Moog and Keyboards
Dixie Krauser – Bass
Horea Crisovan – Lead Guitar
Mario Florescu – Percussion
Vlady Cnejevici – Hammond Organ and keyboards
&
Ilie Stepan – Electric & Slide Strat Guitar, Drums Programming, Mooving & Athmo Pad, Add Keyboard Loops, Voice Melosynth, Midi Marching Band and Programming

Recording & mix by Sebastian Ciocan (Show Factory Timișoara)
Doru Apreotesei’s 2020 piano and keyboards was recorded at his Stockholm Studios
Remix 2020 by Ilie Stepan (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by Florin Buciu (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design – Pavel Vereș
Photo – Onuț Danciu

2022 Alternative Version Music by ILIE STEPAN & DORU APREOTESEI
Lyrics by Tavi Iepan

8.The Man Without Identity

(Alternative Version 2021)

Doru Apreotesei – Yamaha MODX 8 and Acces Virus TI Snow synthesizer, Vocals, TC Helicon Harmonizer and MicroKorg XL+ Vocoder
Dixie Krauser – Bass
Horea Crisovan – Lead Guitars
Liviu Butoi – Soprano Sax
Grigore Bujor Hariga – Lead Guitars
Mario Florescu – Cymbals, Tambourine, Egs, Additional Percussion Session
Eli Patisen – Drums & Perc programming and Loops
Victor D. Oancea – Actor’s Voice
&
Ilie Stepan – Acoustic & Electric Guitars, Moog, Sequencer, Organ, Midi Guitar Talkbox, Synth Flutte, Add Keyboard and programming

Recording by Sebastian Ciocan & Eli Patisen (Show Factory Timișoara)

Processing and mixing -by Sebastian Ciocan (Show Factory Timișoara)
Doru Apreotesei’s 2021 vocals and keyboards was recorded at his Stockholm Studios
Grigore-Bujor Hariga’s 2021 guitar was recorded at his Timisoara Home Studios
Remix 2021 by Ilie Stepan (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by Florin Buciu (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by Pavel Vereș

2022 Alternative Version Music by Ilie Stepan & Doru Apreotesei
Lyrics actor’s voice narrative by Doru Eugen Iosif-Titz

  -epilogue-
Nothing can defy the existential thrill… the soul is hidden somewhere inside each of us and it flinches, sooner and later,  thrilled by its own existence…

Nimic nu poate să stea în calea fiorului existențial…sufletul este ascuns undeva în fiecare din noi și mai devreme sau mai târziu tresare înfiorat de propria-i existență…

9. Ispita

(Alternative version 2021)

DIXIE KRAUSER – Fretless Bass and Bass
DORU APREOTESEI – TC Helicon Harmonizer and MicroKorg XL+ Vocoder, Yamaha MODX6.
HOREA CRIȘOVAN – Lead Guitar and Guitar Loops
ILIE STEPAN – Acoustic Guitar, Electric Guitar, Midi Guitars, Pad, Midi Flute & Synth Panflute, Sequencer, Midi Bass, Digital Choir and programming
NICU PATOI – Lead Guitar
LIVIU  BUTOI – Sopranino Sax
ALEX “BOIŢA” PERIN- Athmo High Guitar, Additional Percussion and Eggs
MARIO FLORESCU – “Zurgălăi”, Chimes, “Scoici”, T-bells, “Tobiţe”(Tobit), Shaker
DORU IOSIF – “Fluiere”(Whistles), Blockflote
DINU SIMON – Soft Percution
ELI PATISEN – Drums & Perc. Programming, Timpani Loops
LAURA MODI – Additional Voice
CRISTINA PĂDURARIU – Athmo Voice
CORNEL “SCHWARTZ”  CALBOREANU- Tibetan Horns & Tibetan Gong
IOAN “MENIŢĂ” VASIESCU – Whistle

Recording by SEBASTIAN CIOCAN & ELI PATISEN (Show Factory Studios)
Processing and mixing by SEBASTIAN CIOCAN (Show Factory Studios)
The whistle recorded by ELI PATISEN at Fărăşeşti (Stepan Project Mobile Studios)
NICU PATOI’S 2021 guitar was recorded at his Bucharest Studios
DORU APREOTESEI’S 2021 piano and keyboards was recorded at his Stockholm Studios
Remix 2021 by ILIE STEPAN (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by FLORIN BUCIU (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by PAVEL VEREȘ
Photo by ŞTEFAN RUDOLF

2022 Alternative Version Music by ILIE STEPAN

10.Rugăciunea pentru lumină

(Alternative Version 2021)

CLAUDIA IEREMIA – Actress Voice
DORU APREOTESEI – Piano, Organ
DORU IOSIF – Blockflote
ILIE STEPAN – Synth Flute, Synth Bass, Synth Voice, Emulator and Programming

Recording by SEBASTIAN CIOCAN  & ILIE STEPAN (Show Factory Timișoara)
Process & Mix by SEBASTIAN CIOCAN (Show Factory Timișoara)
Doru Apreotesei’s 2021 piano and organ was recorded at his Stockholm Studios
Remix 2021 by ILIE STEPAN (Lockdown Studios)
Mastering 2021 by FLORIN BUCIU (Fandango Recording Toronto)

Graphic Design by PAVEL VEREȘ
2022 Alternative Version Music by ILIE STEPAN
Liturgical lyrics